Bułgaria 1mc przyczepa

Dostępność:

Duża ilość

Cena:

100,00 PLN

Prosimy o podanie prawidłowego kraju.


Opis produktu

Winieta 1miesięczna dla przyczep ciągnionych przez pojazdy lekkie o masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5t, ale zestaw pojazdów przekracza 3,5t

e-winieta, potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone jako dokument PDF

Winietka 1miesięczna z bieżącego roku kalendarzowego może zostać zakupiona najpóźniej do 31 grudnia.

Winieta jest ważna od godziny 0:00 pierwszego dnia włącznie przez kolejnych 29 dni kalendarzowych do godziny 24:00 (łącznie 30 dni) np. 12 lipiec - 10 sierpień

Winietka obowiązuje na  drogi ekspresowe oraz autostrady w Bułgarii dla wszystkich pojazdów.

UWAGA: konieczne jest podanie daty rozpoczęcia ważności każdej zamówionej winiety, numeru rejestracyjnego oraz kraju zarejestrowania.