Słowacja 30 dni przyczepy

Dostępność:

Duża ilość

Cena:

105,50 PLN

Prosimy o podanie prawidłowego kraju.
Numery rejestracyjne pojazdu należy wpisywać bez spacji. Niemieckie i austriackie numery rejestracyjne prosimy podawać z myślnikami zamiast hologramów zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu.


Opis produktu

Winieta 30dniowa dla dla przyczepy / pojazdu ciągnionego kategorii O1 i O2, jeżeli masa całkowita pojazdu kategorii M1, N1 przekracza 3,5t     

e-winieta , potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone jako dokument PDF

Winietka 30dniowa z bieżącego roku kalendarzowego może zostać zakupiona najpóźniej do 31 grudnia.

Winieta jest ważna od godziny 0:00 pierwszego dnia włącznie przez kolejnych 29 dni kalendarzowych do godziny 24:00 (łącznie 30 dni) np. 12 lipiec -10 sierpnia
 

Winietka obowiązuje na  drogi ekspresowe oraz autostrady na Słowacji dla pojazdów wielośladowych do maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego 3,5 t oraz pojazdów kempingowych do 3,5 t. Maksymalny dopuszczalny ciężar całkowity (DMC) jest umieszczony w dowodzie rejestracyjnym.

Wykaz płatnych dróg – mapa

UWAGA: konieczne jest podanie daty rozpoczęcia ważności każdej zamówionej winiety