Słowacja 1rok przyczepy

Dostępność:

Duża ilość

Cena:

318,50 PLN

Prosimy o podanie prawidłowego kraju.
Numery rejestracyjne pojazdu należy wpisywać bez spacji. Niemieckie i austriackie numery rejestracyjne prosimy podawać z myślnikami zamiast hologramów zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu.


Opis produktu

Winieta roczna dla  przyczepy / pojazdu ciągnionego kategorii O1 i O2, jeżeli masa całkowita pojazdu kategorii M1, N1 przekracza 3,5t     

e-winieta, potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone jako dokument PDF

Winieta jest ważna przez rok wskazany na winiecie i może być wykorzystywana od 1 stycznia danego roku do 31 stycznia następnego roku.

Winietka obowiązuje na  drogi ekspresowe oraz autostrady na Słowacji dla pojazdów wielośladowych do maksymalnego dopuszczalnego ciężaru całkowitego 3,5 t oraz pojazdów kempingowych do 3,5 t. Maksymalny dopuszczalny ciężar całkowity (DMC) jest umieszczony w dowodzie rejestracyjnym.

Wykaz płatnych dróg – mapa