Zwroty i reklamacjeZwrot produktów

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość daje ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Zgodnie z jej art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Jak precyzuje art. 30 Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia. Są to towary/usługi dedykowane z wyznaczoną datą ważności, nazwiskiem nabywcy lub numerem pojazdu. Zgodnie z tym winiety nie podlegają zwrotom.

Klient ma prawo odstąpić od umowy (otrzymać zwrot kosztów lub wymianę produktu) w przypadku niezgodności produktu/usługi, z zamówieniem w sklepie e-winiety.


Reklamacje

Po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie czy przesyłka w transporcie nie została uszkodzona. Jeśli tak się stało, należy zgłosić to od razu kurierowi lub pracownikowi poczty i spisać odpowiedni dokument reklamacyjny a także zgłosić te fakt nam bezpośrednio.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez zgłoszenie reklamacji e-mailem lub listownie.

Reklamowany produkt wraz z pismem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:
PZM Travel Sp z o.o. Ul. Madalińskiego 20 lok 3A, 02-513 Warszawa

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji produktów.