Regulamin sklepu e-winiety.pl


§ 1

Sklep e-winiety.pl jest marką handlową. Sprzedającym jest: PZM-TRAVEL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 02-513 przy ul. Madalińskiego 20 lok. 3A, NIP 525-10-73-720, REGON: 011903162, KRS:0000123898. Podstawą do sprzedaży usług, których PZM Travel nie jest właścicielem, są odpowiednie Umowy handlowo-agencyjne, z prawem do dalszej odsprzedaży na rzecz Klienta końcowego, wyłącznie krajowego i obsługiwanego w kraju.

§ 2

Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

§ 3

Wszystkie ceny prezentowane w sklepie e-winiety.pl podane są w polskich złotych i zawierają właściwy do sprzedawanego produktu / usługi podatek VAT. Cena winietki zawiera usługę pośrednictwa.

§ 4

Zamówienie na stronie www.e-winiety.pl można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 5

Zamówienia realizujemy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-22.00.

Zamówienia złożone po godzinach pracy operatora sklepu, w święta i dni wolne od pracy, będą realizowane w następnym dniu roboczym z bieżącą datą i godziną wprowadzenia do systemów autostradowych.

Np. zamówienie złożone 25.10 po godzinie 22:00 z datą początkową 25.10 zostanie zrealizowane dnia następnego z datą początkową 26.10 godz. 8.16.

W przypadku chęci anulowania takiego zamówienia należy niezwłocznie poinformować sprzedawcę - najpóźniej do godziny 7:00 następnego dnia wiadomością na nasz adres e-mail sklep@e-winiety.pl . Brak takiej informacji będzie skutkował realizacją zamówienia.

§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 1. Wybór produktu/produktów i dodanie do koszyka

 2. Zapoznanie się z opisem produktów, w którym zawarte są ważne informacje dotyczące zamawianego produktu oraz jego użytkowania.

 3. Prawidłowe uzupełnienie niezbędnych do złożenia zamówienia danych i potwierdzenie zamówienia.

 4. Wprowadzenie danych Kupującego oraz adres wysyłki

 5. Dokonanie płatności.

§ 7

Klient może sprawdzić kolejne etapy realizacji złożonego zamówienia logując się na swoje konto w panelu użytkownika wybierając zakładkę "moje zamówienie". Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich modyfikacji ( zmiana hasła, adresu, itp.).

§ 8

Każdy towar/usługa ma określoną dostępność oraz możliwość realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, sklep e-winiety zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia z Klientem warunków realizacji zamówienia. Istnieje także możliwość anulacji zamówienia i zwrotu wpłaconej należności pod warunkiem, że nie zostało ono zrealizowane. Klient zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwrot wpłaty.

§ 9

Umożliwiamy następujące formy płatności:

 • Przelew online
 • Karta płatnicza
 • Blik

Płatności online i bezpieczeństwo zapewniają Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

przelewy24

§ 10

Sklep e-winiety.pl realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich i poczty polskiej wyłącznie na terytorium Polski. Winiety elektroniczne przesyłane e-mailem realizujemy bez ograniczeń w całej Europie.

§ 11

Sposób wysyłki i formę płatności wybiera i pokrywa Klient w trakcie składania zamówienia.

§ 12

Sklep e-winiety.pl nie bierze odpowiedzialności za czas dostawy przesyłek, gdyż są one realizowane przez niezależne od nas podmioty (poczta polska, firma kurierska), a szacowany czas dostawy oparty jest na informacjach przekazywanych przez te podmioty. Rekomendujemy wysyłkę winiet za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonywane są na podstawie przepisów państwowych oraz na wyłączną odpowiedzialność osoby zamawiającej winiety.

§ 13

Sklep e-winiety.pl nie odpowiada za niedostarczenie przesyłki, w przypadku błędnego podania adresu wysyłki przez Klienta (brak nazwy firmy, niepełnego adresu itp.)

§ 14

Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (dla podmiotu zarejestrowanego na terenie Polski), która do Kupującego jest wysyłana wraz z zamówieniem. Zamawiający dokonujący zakup z rachunku firmowego jest zobowiązany podać osobno numer NIP firmy-odbiorcy i upoważnić tym samym Sprzedawcę do wystawienia Faktury bez jego podpisu. Faktura może być dostarczona zamawiającemu wybraną przesyłką lub drogą elektroniczną w pliku pdf - bez podpisu wystawcy. Nie wystawiamy faktur pro forma.

§ 15

Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości zgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru/usługi.

§ 16

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość daje ustawa o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r., poz. 827 ze zm.). Zgodnie z jej art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Jak precyzuje art. 30 Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia.

 3. Winiety są to usługi dedykowane z wyznaczoną datą ważności, nazwiskiem nabywcy lub numerem pojazdu ( winiety).*

§ 17

Klient ma prawo odstąpić od umowy (otrzymać zwrot kosztów lub wymianę towaru) w przypadku niezgodności otrzymanego towaru/usługi z zamówieniem w sklepie e-winiety.pl

§ 18

Zwrot wpłaty za niezrealizowane zamówienie, bądź ewentualnych nadpłat, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 19

Rejestracja i złożenie zamówienia w sklepie e-winiety.pl oznacza zgodę użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie przez PZM-Travel danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U.N 133 poz. 883.

§ 20

 1. Oferta prezentowana w serwisie www.e-winiety.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 2. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność PZM-Travel Sp. z o. o. oraz partnerów handlowych używanych zgodnie z umowami

§ 21

W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym e-winiety.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Sklep e-winiety funkcjonuje zgodnie z Dyrektywą Konsumencką UE a dnia 13.06.2014.

§ 23

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą aktualizacji i publikacji na stronie 23.11.2022*Kupowane w sklepie www.e-winiety.pl usługi i towary, które zaliczane są do towarów dedykowanych, czyli niepodlegającym zwrotom to opłaty drogowe - winiety z wyznaczoną datą ważności oraz e-winiety z wpisana datą ważności i numerem rejestracyjnym pojazdu.ADMINISTRATOR e-winiety.pl 23.11.2022