Polityka prywatności


 1. Niniejsza Polityka Prywatności i bezpieczeństwa określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis Sklepu internetowego e-winiety.pl, zwanego dalej Serwis

 2. Sklep e-Winiety.pl jest marką handlową. Właścicielem marki i Administratorem jest PZM- Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 20 lok 3A, zwanym dalej Administrator.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkowników jedynie w celu wykonania zleconej usługi, zakupu produktów i udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, telefonu bądź email w następującym zakresie:

  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania / adres korespondencyjny
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu kontaktowego
  5. numer rejestracyjny pojazdu
  6. numer VIN pojazdu

 7. Dane osobowe użytkowników serwisu www.e-Winiety.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim . Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

 8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres iod.pzmtravel@pzm.pl

 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania danych i informacji o użytkownikach serwisu:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach zamówienia,
  2. poprzez założenie konta użytkownika

 10. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.