Regulamin portalu e-winiety.pl


§ 1

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. i określa zasady użytkowania oraz zakres bezpieczeństwa serwisu Sklepu internetowego www.e-Winiety.pl , zwanego dalej „Sklepem”

Sklep e-Winiety.pl jest marką handlową. Właścicielem marki jest PZM-Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 20 lok 3A, zwanym dalej e-Winiety.

§ 2

Każdy Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.

§ 3

Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne , ale dokonywanie zakupów odbywa się zgodnie z zasadami użytkowania produktów i usług oraz Regulaminem. Regulamin dostępny jest w trakcie użytkowania i jest konieczny do zaakceptowania aby dokonać skutecznego zakupu.

§ 4

Właściwe wyświetlanie stron Sklepu oraz bezproblemowe korzystanie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań:

  • użycia przeglądarek Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5, Safari 3.2.1, Opera 9, Google Chrome 5.0 oraz w ich nowszych wersjach.

Właściciel Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, wynikających z korzystania z serwisu niezgodnie z Regulaminem.

§ 5

Serwis Sklepu zawiera materiały redakcyjne oraz materiały zawarte w innych wydawnictwach i serwisach (za zgodą ich prawnych właścicieli). Właściciel Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w serwisie publikacji i materiałów, nie mniej zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby publikowane informacje były rzetelne i wiarygodne.

§ 6

Zawarte w serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§ 7

System Sklepu zapewnia Użytkownikom , zwanym w dalszej części dokumentu Klientami, bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Wszystkie dane i informacje przekazywane przez naszych Klientów za pomocą strony internetowej i formularza zakupowego chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji (protokół SSL – Secure Socket Layer – służący do szyfrowania danych transmitowanych przez Internet marki Certum by Asseco), zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych.

§ 8

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawnych oraz wzbogacanie oferty Sklepu , administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, nowy Regulamin zostanie umieszczony na niniejszej stronie internetowej z datą dokonania zmiany.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.


Administrator www.e-Winiety.pl / 01.03.2020