Obowiązek informacyjnyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w Sklepie e-winiety.pl

Sklep e-winiety.pl jest marką handlową. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszą jednostkę tj. PZM Travel Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ul. Madalińskiego 20/3A występującego jako Administrator.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, zależnie od udzielonej przez Ciebie zgody. Na przetwarzanie swoich danych w każdym z tych celów możesz wyrazić odrębną zgodę (lub jej nie wyrazić) poprzez zaznaczenie (lub nie) odpowiedniego pola wyboru pod formularzem.

Raz wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu możesz wycofać w każdym momencie odznaczając odpowiednie pole wyboru w edycji swojego konta w serwisie lub poprzez wysłanie nam odpowiedniej informacji na adres e-mail sklep@e-winiety.pl, bądź drogą pocztową. Gdy wskutek tego działania nie będziemy już mieli Twojej zgody na przetwarzanie danych w żadnym celu ani nie będziemy ich potrzebowali w celach reklamacyjnych lub związanych z wystawieniem faktury, a ponadto wyrazisz sprzeciw na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, będzie Ci przysługiwało prawo żądania usunięcia Twoich danych. Zamiast usunięcia danych możesz żądać, byśmy nie wykorzystywali Twoich danych w żadnym celu, ale nadal je przechowywali.

Ponadto przysługują Ci prawa:

  • żądania dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii tych danych,
  • żądania sprostowania swoich danych,
  • żądania otrzymania przekazanych nam danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie oraz przesłania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu administratorowi.

Te żądania oraz ewentualne uwagi lub pytania możesz kierować do naszego inspektora ochrony danych pod adres iod.travel@pzm.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Podanie danych osobowych w Formularzu rejestracyjnym oraz Formularzu zamówienia usług w systemie e-winiety.pl jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z celów objętych Twoją zgodą na przetwarzanie tych danych lub do realizacji zamówienia. Będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będziemy mieli na to Twoją zgodę, z tym, że w przypadku, gdy dokonasz zakupu w naszym sklepie, usuniemy je nie wcześniej niż po roku od realizacji zamówienia (w celach reklamacyjnych, w związku z obowiązkami wynikającymi z rękojmi), a dane służące do wystawienia faktury VAT (gdy taka faktura zostanie Ci wystawiona) usuniemy nie wcześniej, niż po 5 latach liczonych od końca roku wystawienia faktury, zgodnie z przepisami podatkowymi.

Za Twoją zgodą będziemy używać danych podanych przez Ciebie w Formularzu rejestracyjnym, w celu założenia konta użytkownika w systemie e-winiety.pl, umożliwienia Ci logowania do serwisu oraz przesyłania Ci informacji dotyczących transakcji oraz innych istotnych z punktu widzenia relacji użytkownika i administratora, np. o zmianach regulaminu, dokonanych usprawnieniach, nowych możliwościach lub planowanych przerwach w funkcjonowaniu serwisu.

Dodatkowo będziemy używać tych danych do realizowania dokonywanych przez Ciebie Zamówień w sklepie wysyłkowym, łącznie z dodatkowymi danymi adresowymi i kontaktowymi, jakie podasz przy składaniu zamówienia, umożliwiającymi wysyłkę i ew. wystawienie faktury. Dane osobowe będą ponadto udostępnione partnerom wykonującym usługę dostawy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest fakt, że są one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingowym, w taki sam sposób, jak w przypadku wycofania zgody. Będziemy mieli obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

Poza nami, dostęp do Twoich danych będą mieli administratorzy Google Inc., w związku z umieszczeniem serwisu w usłudze Google Cloud. Może się to też wiązać z przekazaniem Twoich danych poza obszar UE, tj. przetwarzanie ich na serwerach umieszczonych w USA. Nasza umowa z Google zawiera klauzule, które zostały uznane przez Komisję Europejską za wystarczające zabezpieczenie Twoich danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PZM Travel sp. z o.o., od 25 maja 2018 r. będzie Ci przysługiwać prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego.